Vår visjon

Vår visjon for Marienlyst festivalen er å skape arenaer hvor mennesker som til daglig har utfordringer med sin mentale helse og/eller rus utfordringer som gjør at de 'vanlige' arenaene for idrett kan være utfordrende å delta i.

Vi ønsker å skape idrettsarenaer hvor menneskene med disse utfordringene kan komme i et sosialt fellesskap hvor de kan oppleve mestring, glede, kameratskap, tilhørighet o.l. Dette skal være arenaer hvor de kan ha noe å strekke seg til ved å konkurrere i de forskjellige idrettsgrenene uavhengig av sine daglige utfordringer.

Ved å delta på arrangementene våre håper vi at deltakerne er med i prosessen som innebærer å være deltager. Det vil si delaktig i planlegging av hvilken idrettsgren de skal delta i, hvordan og hva man må trene på, anskaffelse av nødvendig utstyr osv. Dette mener vi er en fin prosess hvor deltakerne kan føle seg delaktig og ta eierskap over sitt eget liv.