Hvem er vi?

Knut er helsefagarbeider med videreutdanning i fysisk aktivitet innen psykisk helse. 

Knut er pådriver for at fysisk aktivitet skal bli et reelt behandling/supplerende tiltak i behandling av alle med psykiske utfordringer på lik linje med medikamentelle behandling. 

Knut har 20+ år med arbeidserfaring innen psykiskhelse arbeid og jobber til daglig som aktivitetsveileder for pasienter innenfor psykisk helse og rus i Drammen kommune.

Knut er generelt glad i idrett, men forteller at fotball er hans største lidenskap. Knut har også selv spilt fotball i mange år.

Matthew er spesialvernepleier og har videreutdannelse innen rus og psykisk helse.

Matthew er pådriver for at fysisk aktivitet, og aktivitet, er en viktig del av helheten i behandlingen for mennesker med psykisk helse og/eller rusutfordringer.

Matthew har ca 20 års erfaring i arbeid med psykisk helse og rus fra kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Jobber til daglig i en institusjon for døgnbehandling av pasienter innenfor psykiskhelse og rus.

Matthew har en stor lidenskap for idrett. Har selv spilt fotball, innebandy, rugby og cricket. På fritiden spiller han golf og discgolf og er fotball- og bandytrener for barn i sine lokale idrettsklubber.